WAC World Athletic Club sizin spordan istediğiniz sonuçları almanıza yardımcı olan bağımsız bir spor kulübüdür.

Categories
Contacts
BMi
BMi nedir.

Vücut kitle indeksi, vücut kütlesinin, uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. İdeal ağırlık ise ulaşılmak istenen VKİ’nin, boy uzunluğunun karesi ile çarpılmasıyla elde edilir.

BMI Weight Status
Below 18.5 Underweight
18.5 - 24.9 Healthy
25.0 - 29.9 Overweight
30.0 - and Above Obese
BMR Metabolic Rate / BMI Body Mass Index
gymster-abone ol-resim
En Son Güncellemeler için Kaydolun